dispozice

cena
od
do

Provozování

Kromě koupě apartmánu (bytu Korzo Lipno) nabízí společnost KORZO LIPNO s.r.o. zájemcům, prostřednictvím služby Ubytování Korzo Lipno, i možnost jeho provozování. Provozovatel služby, sesterská společnost KORZO LIPNO s.r.o., zprostředkovává nejen základní technické služby (technickou správu a údržbu resortu, objektů, vlastních apartmánů, služby recepce, ubytovací servis, úklid, atp.), ale zajišťuje i obsazenost kapacity jím spravovaných ubytovacích celků, propracovanou propagační činností, spoluprací s ubytovacími servery, aktivním managementem obsazování, spoluprací s cestovními kancelářemi, atp.

Na základě pravidelně obnovované smlouvy o provozování je garantováno spravedlivé a transparentní dělení výnosů z provozování mezi majitele ubytovacích jednotek a provozovatele, podle předem stanovených známých pravidel, v souladu se smlouvou o provozování. Uplatňovaný zúčtovací model provozování a poskytovaná podpora financování při koupi apartmánu (bytu Korzo Lipno) zpřístupňuje službu také plátcům hypoték.

Díky umístění resortu v turisticky velmi atraktivní lokalitě (s vysokou návštěvností jak v letní, tak zimní sezóně) i dobře promyšlené strategii má služba Ubytování Korzo Lipno silný potenciál velmi dobrého zhodnocení do koupě bytu a provozování vložených prostředků. 

Kontakt

David Mendlík
KORZO LIPNO s.r.o.
Nemanická 2722, 370 10 České Budějovice
Mobil: +420 602 450 481
E-mail: mendlik@korzolipno.cz